Kan noe så hardt som teknologi blandes med noe så mykt som psykisk helse? Er scenarioer om bruk av dingser, apper og teknologi science fiction som hører senere generasjoner til? Mister vi de varme hendene og forståelsesfulle terapeutene på veien? Her er fem teknologiske nyvinninger jeg er overbevist om at vi vil dra nytte av i norsk psykisk helsevern i løpet av de neste årene.

eHelse kan være et vanskelig tema å få fatt på for de som ikke jobber med det. Gjør du et raskt Google-søk finner du først artikler og konferanser om elektroniske pasientjournaler, datasystemer som ikke snakker sammen og tidkrevende rutiner i helsevesenet som en skulle tro var digitalisert for lenge siden. Du ser kolosser av prosjekter som interesserer noen, men som fort blir fjernt for mannen i gata. Leter du et hakk dypere finner du gründere som snakker om grensesprengende bruk av virtuell virkelighet, kunstig intelligens og sensorteknologi både på armer og i kroppen. Det er fort gjort å gå seg vill.

Kort fortalt dreier eHelse seg om hvordan man kan ta i bruk teknologi i helsetjenester – for å forbedre helsen til pasienter og skape en bedre hverdag for behandlere. Legg merke til rekkefølgen. Jeg vil i dette innlegget spå mer konkret hva eHelse-satsning vil gi psykisk syke i Norge i årene som kommer. Jeg vil fokusere på ting som er innen nær rekkevidde eller allerede startet opp, og styre unna de mindre pasientnære prosjektene.

Her er fem spennende måter teknologi vil hjelpe psykisk syke i årene som kommer:

  1. Videoterapi: Det er mangel på behandlere og Norge er land preget av store avstander mellom de som bor der. På samme måte som bedrifter nå har videokonferanser, vil norske pasienter få tilbud om videoterapi på nett. Forskning på feltet viser ingen tendens til at videoterapi er mindre effektivt enn terapi i samme rom som en terapeut.
  2. Veiledet selvhjelp: Pasienter i Norge vil få henvise og behandle seg selv gjennom internettbaserte selvhjelpsprogrammer, med minimal oppfølging fra helsepersonell. Dette vil øke tilgjengelighet, korte ned sykekøer og fristille kapasitet hos behandlere. Forskning viser at dette kan være like effektivt som tradisjonell terapi med en psykolog! Dette er allerede i gang flere steder i Norge og vil bli mer og mer mainstream.
  3. Virtuell virkelighet i eksponeringsterapi: Fobier er de vanligste angstlidelsene vi har. Behandlingen er det samme som sunn fornuft sier oss – vi må utsette oss for det vi frykter. Det vil komme skreddersydde programmer som bruker virtuell virkelighet (briller og simulatorer) for å hjelpe oss å møte våre frykter på egen hånd i trygge omgivelser – enten det gjelder edderkopper eller å holde en tale foran mange mennesker.
  4. Sosiale støttenettverk: De mest populære appene og programmene vi har i dag er sosiale medier – de som lar oss kommunisere og dele med andre. Mange med psykiske helseproblemer strever med ensomhet og trenger støtte for å komme seg opp av situasjonen. Sosiale nettverk for å dele opplevelser, få informasjon, støtte andre rundt seg og finne gode medhjelpere vil styrke og gi makt til pasienter og pårørende. Dette er rett rundt hjørnet.
  5. Sensorteknologi i behandling: Det finnes allerede teknologi som kan måle angstreaksjon, se hvordan du har det og hvordan behandling fungerer. Mulighetene er mange. Det vil komme programmer som lar deg se på en sensor hvordan puls og blodtrykk endrer seg når du står overfor du frykter, og hvordan det går ned når du står i det over lengre tid. Mobilen din vil også kunne fortelle deg om du beveger deg nok og til hvilke tider du er for lite sosial.

…men den gode gamle fastlegen, psykologen, sykepleieren og psykiateren vil selvfølgelig bestå, og vil gjøre det i all overskuelig fremtid. Disse nye måtene å bruke teknologi på vil i større grad utløses og drives av pasientene selv for å få rask hjelp og avlaste behandlere. De er imidlertid svært nært forestående, i hvert fall i privat sektor og forbrukermarkedet. Senere vil jeg skrive om fjernere, men kanskje enda mer spennende områder.

Har du andre ting som burde være på listen? Har du forslag til ting som kommer lenger inn i fremtiden? Legg gjerne igjen dine synspunkter i kommentarfeltet.