Psykolog Sinding

Aksel Inge Sinding

Category: Uncategorized (page 2 of 2)

Vandrepsykologene – Skal vi gå og snakke om det?

Først publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 54, nummer 11, 2017, side 1066-1070. Illustrasjoner: Åge Peterson.

Det finnes nå mer enn 800 registrerte psykoterapiformer. Selv om terapeutene vektlegger forskjellige sider ved terapien, er rammene overraskende like: to mennesker som snakker sammen fra hver sin stol. Hva skjer når disse to menneskene tar steget ut av terapirommet?

Continue reading

Med følelsene som kompass

Skrevet sammen med psykologspesialist Jan Reidar Stiegler. Først publisert på Institutt for Psykologisk Rådgivning sine hjemmesider.

Hvordan kan man jobbe med egen psykisk smerte, legge bak seg uoppgjorte konflikter og sår med sine foreldre? En tekst om emosjonsfokusert terapi, følelser og emosjonelle sår som er nyttig lesning for de som ønsker å gå i terapi hos meg eller bare lære mer om følelser, terapi og endring i terapi.

Continue reading

Tre negative leveregler – og tre konstruktive alternativer

Først publisert i Aftenposten, 03.11.16.

Som psykolog kommer jeg tett på menneskers innerste opplevelser. I terapirommet reflekterer vi rundt relasjoner, følelser, tanker og handlinger. Gradvis ser vi hvilke mønstre og regler de lar styre livene sine – såkalte leveregler. Mange av dem som kommer til meg, strever nettopp med levereglene sine.

De er kanskje for strenge, lite realistiske eller rett og slett urimelige. Mye av behandlingen går da ut på å finne og teste mer levedyktige og konstruktive leveregler – og ofte lykkes vi med det! Etter å ha møtt en del mennesker, ser jeg at mye av det samme går igjen. Her er tre negative eller lite hensiktsmessige leveregler, og tre mer konstruktive alternativer. Sannsynligheten er stor for at du kjenner igjen én eller flere av dem i ditt eget liv.

Continue reading

Når bekymringen tar over

Først publisert på psykologisk.no under tittelen “Tips til deg som bekymrer deg”.

Det finnes mange bekymrere der ute. Mannen som konstant engster seg for om han har eller vil få kreft eller en annen forferdelig sykdom. Kvinnen som ligger våken om natten og frykter at hun aldri vil treffe den rette. Bestemoren som ikke klarer å legge fra seg tanken om at flyet med barnebarna om bord kan falle ned. Arbeidstakeren som ikke klare å konsentrere seg fordi han frykter han kan ha gjort en feil som vil koste ham jobben.

Continue reading

Du er ikke ødelagt

Skrevet av psykolog Tommy Sotkajærvi. Først publisert i NRK Ytring. Postet her med tillatelse fra forfatteren.

Psykiske lidelser blir ofte sett på som en iboende feil hos menneskene som rammes. Men du er ikke ødelagt selv om du er knust – du er potensial.

Continue reading

When worrying takes over

Først publisert på PsychCentral.

There are many worriers out there: the man who constantly worries about whether he has or will get cancer or another terrible disease; the woman who lies awake at night, fearing that she will never meet the right one; the grandmother who can’t let go of the idea that the plane with her grandchildren on board might crash; the employee who can’t concentrate because he fears he may have made a mistake that will cost him his job.

Continue reading

Newer posts

© 2021 Psykolog Sinding

Theme by Anders NorenUp ↑