Dette har jeg gledet meg veldig til å fortelle om: Mot slutten av oktober gir jeg ut min første bok, skrevet sammen med den eminente Jan Reidar Stiegler og selveste Leslie Greenberg. Boka heter “Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg” og er en selvhjelpsbok for deg som vil lære om, forstå og komme mer i kontakt med egne følelser. Boka er basert på emosjonsfokusert terapi (EFT) og inneholder masse spennende informasjon om følelser i individet, paret og i familielivet. Det er også oppgaver og øvelser der du kan utforske og jobbe med egne følelser.

Boka gis ut av Gyldendal og vil være tilgjengelig i de fleste bokhandler. Mer info kommer senere!