Jeg engasjerer meg i media og kunnskapsformidling rundt temaer som psykisk helse, selvfølelse, følelser og folkehelse. Skriver artikler og kronikker, og stiller ofte opp i intervjuer. Fast psykolog i Aftenposten Si ;D og deltar jevnlig på NRK P1.

Bøker

  • Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg. Skrevet sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg. Utgis av Gyldendal i oktober, 2018.
    • Referanse: Stiegler, J.R., Sinding, A.I., & Greenberg, L. (2018). Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg. Oslo: Gyldendal.

Artikler og kronikker

Akademiske artikler

Sex og Psyke i Aftenposten Si ;D (spalte der ungdom stiller spørsmål)

Radio / podcast

Si ;D-podden i Aftenposten

Intervjuer / uttalelser 

TV

Omtale/sitering

Organisasjonspsykologi