Jeg engasjerer meg i media og kunnskapsformidling rundt temaer som psykisk helse, selvfølelse, følelser og folkehelse. Skriver artikler og kronikker, og stiller ofte opp i intervjuer. Fast psykolog i Aftenposten Si ;D og deltar jevnlig på NRK P1.

Bøker

Artikler og kronikker

Akademiske artikler

Sex og Psyke i Aftenposten Si ;D (spalte der ungdom stiller spørsmål)

Radio / podcast

Intervjuer / uttalelser 

TV

Si ;D-podden i Aftenposten

Omtale/sitering

Organisasjonspsykologi